منشور جشنواره‌ی نوروزی برلین

منشور جشنوارهی نوروزی برلین

 فرهنگ پرمحتوا و غنی ایرانی بدون شک مهم‌ترین میراث پایدار ملی ایرانیان و اقوام این حوزه‌ی فرهنگی است. کشورگشایان گوناگون و بسیاری از دولت‌های حاکم در چند هزار سال گذشته همگی فراموش شده‌اند، اما فرهنگ ایرانی همواره پابرجا مانده و به ایرانیان در هر مکانی که هستند، هویت ‌بخشيده است. فرهنگ ایرانی دست‌آورد هم‌زیستی و تاثیر‌پذیری متقابل چندهزارساله اقوام ساکن در فلات ایران است و راز پایداری آن هم خصلت فراقومیِ شالوده‌ی آن می‌باشد. این فرهنگ در هر چالش تاریخی غنی‌تر شد و بر فرهنگ‌های ملت‌های هم‌جوار تاثیر گذارد. اهمیت این سرمایه و ميراث تاریخی درست در شرایط نابسامان جهان معاصر دوچندان است. با الهام از این واقعیت، ایرانیان درسراسر گیتی با تلاش‌های گسترده فرهنگی پاس‌داشت و تداوم حیات این سنت دیرینه و ارزشمند را در دستور کار خود قرارداده‌اند. نوروز اگر پرارزش‌ترین ميراث فرهنگ ایرانی نباشد، بی‌تردید یکی از آن‌هاست. در این روز است که ایرانیان سراسر جهان اعم از زن و مرد، پیر و جوان، دار و ندار، شهری و روستائی پیمان دیرینه خود را با دیگر ایرانیان و با طبیعت و زندگی تجدید می‌کنند و آینده بهتری را به‌یکدیگر نويد می‌دهند.

 ایرانیان و اقوام وابسته به حوزه‌ی فرهنگیِ ایرانیِ ساکنِ برلین، تاکنون در راستای حفاظت ازسنت نوروزی کوتاهی نکرده‌ و در محدوده‌ی امکانات خود فعال بوده‌اند. اما یقینا این کوشش‌های بسیار مفید نسبت به ظرفیت‌های بالای فرهنگیِ ایرانیان در این شهر هنوز به تحول و رشد بیش‌تری نياز دارد. در شهر برلین بیش از ده‌هزار شهروند ایرانی‌تبار سکونت دارند. شمارِ قابل ملاحظه‌ای از آنان فرهنگ‌‌آفرینانی هستند که در میان شهروندان کشور آلمان، شهرت و محبوبيت کسب کرده‌اند. اما فرهنگ ایرانی با همه‌ی غنا و کيفيت خود، هنوز از جایگاه شایسته آن‌گونه که باید، در این کشور برخوردار نیست. با آگاهی به این معضل وتقدیر از کوشش‌های هر‌ساله در برگزاری جشن‌های نوروزی، به جامعه ایرانیان و اقوام وابسته به حوزه فرهنگِ ایرانی پیشنهاد می‌کنیم، در آینده اجرای جشنواره نوروز را دراین شهر در دستور کار خود قرار دهند و در برگزاری هرچه باشکوه‌تر آن از هیچ کمک و کوششی دریغ ننمايند.

 اهداف عمده این جشنواره از این قرارند:

ایجاد همبستگی فرهنگی در میان ایرانیان ساکن برلی

ایجاد نزدیکی بین هنرمندان و فرهنگ‌آفرینان ایرانی و تقویت این همبستگی میان آنان و سایر ایرانیان

ایجاد نزدیکی بیش‌تر اقوام وابسته به حوزه‌ی فرهنگِ ایرانی با یکدیگر

آشنا نمودن شهروندان آلمانی و سایر ملیت‌های ساکن شهر و هم‌چنین نهادهای فرهنگی و سیاسی شهر با فرهنگِ ایرانی بدان‌گونه که به‌مرور حوزه‌ی فرهنگی سرزمین ایران جایگاه شایسته خود را در برلین و در کشور آلمان کسب نماید.

کمیته برگزاری جشنواره‌ی نوروز

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *