رسميت نوروز

دوستان عزيز ساکن آلمان،
چندی پيش جامعه ايرانيان در آلمان کارزاری با طرح درخواست رسميت نوروز در آلمان به عنوان جشن ملی کليه اقوام حوزه فرهنگی نوروز آغاز کرده است. رسميت نوروز با طرح مشخص دو خواسته در نامه ای به صدر اعظم و رييس جمهور آلمان درخواست شده است. با پايان مرحله اول اين کارزار اکنون زمان آن برای کسب پشتيبانی هر چه بيشتر و گسترده تر با آعاز مرحله دوم تمديد شده است. در مرحله نخست تاکنون بيش از هزار تن از علاقمندان کارزار را امضاء کرده اند.
در اينجا می توانيد نامه را بخوانيد و در صورتی که هنوز آن را امضاء نکرده ايد، از آن با امضای خود پشتيبانی نماييد.
موفقيت اين درخواست نياز به حمايت فعال تمام ايرانيان ساکن آلمان و ساير اقوام حوزه فرهنگی نوروز دارد.
نوروز تنها جشن ملی اقوام و ملت های متعلق به اين حوزه فرهنگی نيست، يک ميراث فرهنگی برای تمام انسان ها و تمدن جهانی است و در يونسکو به عنوان ميراث بشری به ثبت رسيده است.
شما با ارسال درخواست پشتيبانی از اين کارزار به دوستان و آشنايان خود و کمک در پخش و جمع آوری امضاهای بيش تر، سهم بزرگی در تحقق اين خواسته ايفا خواهيد کرد.

https://www.openpetition.de/petition/online/berlin-dezember-2014-anerkennung-des-neujahrsfestes-nowruz-in-deutschland-2-phase

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *